Plastar
Plastar
Plastar
Plastar
Logo

Estiko
Företagsinformation
Estiko
Allmän information
Estiko
Historik
Estiko
Produktionsprocess
Estiko
Finansiella resultat
Estiko
Exportländer
Estiko
Konkurrensfördelar
Estiko
Certifikat
Estiko
Utmärkelser
Estiko
Estiko
Produkter
Estiko
Estiko
Kontakt
Estiko
Estiko
information till kund

AS ESTIKO PLASTAR
Tehase 16
50107 Tartu
Tel:+372 7 308 340
Faks:+372 7 308 341
plastar@estiko.ee
 
EstikoEstiko PlastarKinnisvaraHorecaTasku
Plastar
Estiko Plastar

Historik

Rötterna till Estiko Plastar når tillbaka till tidigt förra seklet då Albert Laretei grundade sin kamfabrik i Tartu. Arkiven avslöjar inte det exakta datumet för företagets etablering, men det måste ha varit år 1918. På den tiden de gjordes de första kammarna av djurhorn, men produktionen flyttades senare över till syntetiska material. Kvaliteten på fabrikens produktion var så bra att A. Laretei fick två utmärkelser för sina kammar och föremål tillverkade i ben på industriutställningen som hölls i Tallinn i 1922: Silvermedalj och 2000 poäng.

Företaget, som har bytt ägare två gånger, döptes till ”Tartu Comb Factory” i 1926. Nästa år köptes företaget av den tyska industrimannen Herbert Blumenthal. Under den nya ledningen hade företaget en betydande ökning – 1929 nåddes försäljningsvolymen 95.921 kronor och under det året ökade personalen från 53 till 114 anställda. Den huvudsakliga marknaden för kammar från Tartu på den tiden var England, men de exporterades även till andra europeiska länder. Råvarorna - celluloid och ebonit - och andra material (läder, pimpsten, etc.) importerats huvudsakligen från Japan, Italien, Frankrike och USA.

År 1930 fick fabriken ett nytt engelskspråkigt officiellt namn, - ”Estlands Comb Factory” eller Estico i förkortad form. Två år senare bytte bolaget ägare - majoriteten av fabrikens aktier köptes av engelska affärsmannen Max Reich. De redan befintliga internationella handelsförbindelserna expanderade ytterligare och produkterna från den estniska kamindustrin blev kända i hela Västeuropa.

År 1940 nationaliserades företaget. Produktionen ökade kraftigt och under andra halvåret samma år sysselsattes 400 anställda. Som tidigare bestod produktionen i huvudsak av kammar men fabriken tillverkade också hårspännen, pennor och munstycken.

Under krigsåren skadades fabriken men den har aldrig slutat producera. Efter kriget utökades sortimentet – med tvålfat, tandborsthållare etc - och varje år utökades sortimentet med cirka 10 nya produkter. Fabriken började också tillverka leksaker.

1969 var ett avgörande år när det gäller produktutvecklingen för företaget - produktion av polyetenfilmer inleddes. Efter att framgångsrikt ha avslutat de preliminära studierna har flera nya film-extruders köpts på en gång. År 1970 gick filmtillverkningsprocessen framåt med full fart. Under det året producerades 366 ton film och 1,7 miljoner plastpåsar.

År 1972 döptes fabriken om till ”Tartu Plastic Products Trial Plant”. Vid den tiden hade den relativa betydelsen av filmer och filmprodukter vuxit så mycket att det gamla namnet (Comb Factory) inte längre speglade produktutbudet. Allt fler polystyren och polypropylenprodukter tillverkades också - leksaker, mc-hjälmar, sytillbehör, tekniska anordningar etc. Kammarna var inte längre gjorda av trä, horn, ebonit eller celluloid - termoplast användes i stället.

70-talet och 80-talet var framgångsrika årtionden för företaget. Löner förbättrades tillsammans med arbetsförhållanden, produktionsanläggningen expanderade väsentligt, ny utrustning installerades och gammal utrustning byttes ut. En nyhet var införandet av ett system för att krossa produktionsavfall: från och med nu skulle allt plast- och filmavfall återvinnas.

År 1991 registrerades företaget som aktiebolag – ”Estiko Plastar AS”. 100% av aktierna i bolaget ägs av Estiko AS, som är baserat på Estländsk finansiering. Från den tiden har företaget varit en av de ledande tillverkarna av förpackningsmaterial i Baltikum och en framgångsrik aktör på de lokala marknaderna i Skandinavien, Ryssland, Island och andra exportmarknader.

Det traditionella urvalet av produkter med polyetenfilm kompletteras med många nya material som gör att företaget kan producera förpackningar i enlighet med de mycket strikta kvalitetskrav som livsmedelsindustrin ställer, samt erbjuda nya lösningar för att tillfredsställa förpackningsbehov från företag i andra industribranscher.

Den samlade erfarenheten genom åren, det ständiga förvärvet av information om den senaste utvecklingen på den globala förpackningsmarknaden och de fortsatta investeringarna i mänskliga resurser, teknik och forskning och utveckling gör oss till en professionell, flexibel och pålitlig partner både på den inhemska och de internationella marknaderna.

 

© 2009 AS ESTIKO PLASTAR