Üldinfo

VISIOON
Estiko Plastar on pakendite ja pakkematerjalide tootjana esimene valik oma sihtturul.

MISSIOON
Luua väärtusi omanikele, partneritele ja ühiskonnale omanikutundega töötajate ja loomingulise töökeskkonna kaudu.

VÄÄRTUSED
Avatus – loob usalduse, kliendikeskse koostöö ja vastutuse.
Meeskonnatöö – genereerib inimeste töötahet ja omapanuse andmist.
Kaasaegsus – tagab pideva õppimise ja innovaatilisuse.