Företagsinformation

  

Estiko Plastar AS är en av de ledande tillverkarna av plastförpackningar i Baltikum och den klara marknadsledaren i Estland. Företaget har viktiga marknadsandelar i de övriga baltiska länderna såväl som andra exportländer i t.ex. Skandinavien. Cirka 60% av produktionen exporteras framgångsrikt till alla närliggande länder och vi arbetar aktivt för att kontinuerligt öka exportandelen.

 

Erfarenheterna från alla år av produktion, det konstanta förvärvet av information om den senaste utvecklingen i den globala förpackningsmarknaden och de fortsatta investeringarna i mänskliga resurser, teknik och produktutveckling, forskning och utveckling gör oss till en professionell, flexibel och pålitlig partner både på den inhemska och de internationella marknaderna.

 

Titta på en video från vår fabrik här: